Краснолуцька громада
Полтавська область, Миргородський район

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Інформаційні картки адміністративних послуг

               Фото без опису     

              01   Державна реєстрація актів цивільного стану

ІК 01-01 Державна реєстрація народження - ПЕРЕГЛЯНУТИ

ІК 01-02 Державна реєстрація смерті - ПЕРЕГЛЯНУТИ

ІК 01-03 Державна реєстрація шлюбу - ПЕРЕГЛЯНУТИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ 

     Фото без опису           

                                   02 Реєстрація місця проживання

ІК  02-01 Реєстрація місця проживання/перебування особи - ПЕРЕГЛЯНУТИ

ІК  02-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи - ПЕРЕГЛЯНУТИ

ІК  02-03 Видача довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи - ПЕРЕГЛЯНУТИ

ІК  02-04 Видача довідка про зняття з реєстрації місця проживання особи - ПЕРЕГЛЯНУТИ

ІК  02-05 Внесення відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання / перебування - ПЕРЕГЛЯНУТИ 

 ІК  02-06 Видача довідки про склад сім'ї (про склад сім'ї зареєстрованих у житловому приміщенні осіб) - ПЕРЕГЛЯНУТИ 

                                                                                Фото без опису

03 Паспортні послуги

ІК  03-01  Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі книжечки) фотокартки при досягненні громадянином 25- або 45- річного віку - ПЕРЕГЛЯНУТИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ 

Фото без опису

04  Нотаріальні послуги у населених пунктах, де немає нотаріусів

04-01      Посвідчення заповіту (крім секретного) - ПЕРЕГЛЯНУТИ

04-02      Скасування заповіту (крім секретного) - ПЕРЕГЛЯНУТИ

04-03      Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самоврядування, документа - ПЕРЕГЛЯНУТИ

04-04      Засвідчення вірності копії (фотокопії), документа і виписки з нього - ПЕРЕГЛЯНУТИ

04-05      Засвідчення справжності підпису на документі - ПЕРЕГЛЯНУТИ

04-06      Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право  розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами - ПЕРЕГЛЯНУТИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ 

Фото без опису

05    Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно  

05-01      Державна реєстрація права власності на нерухоме майно -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

05-02      Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно (оренда, суперфіцій, емфітевзис, право користування, право володіння, сервітути, іпотека (припинення), довірче управління майном, право господарського відання, право оперативного управління)  -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

05-03      Внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

05-04      Надання інформації  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

05-05      Державна реєстрація взяття на облік безхазяйного нерухомого майна -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

05-06      Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ 

Фото без опису

06    Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

06-01      Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), юридичної особи (крім громадського формування) -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-02      Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування) -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-03      Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування) -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-04      Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування) -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-05      Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування) -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-06      Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім громадського формування) -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-07      Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу- підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-08      Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-09      Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування) -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-10      Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)  -   ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-11      Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-12      Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-13      Державна реєстрація фізичної особи – підприємця -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-14      Державна реєстрація припинення  юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування) -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-15      Державна реєстрація рішення про припинення  юридичної особи  (крім громадського формування) -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-16      Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної  особи (крім громадського формування)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-17      Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-18      Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування) -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

06-19      Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань) -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ 

Фото без опису

07    Надання відомостей з Державного земельного кадастру  

07-01      Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі -  

1. витягу з Державного земельного кадастру про:  

     землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;  

     обмеження у використанні земель;  

     земельну ділянку 

2. довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (те¬риторії)  

3. викопіювання з картографічної основи Державного земельно¬го кадастру, кадастрової карти (плану). 

4. копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-02      Видача довідки про:  

1. наявність та розмір земельної частки (паю)  

2. наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового при¬значення (використання)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-03      Видача відомостей з документації із землеустрою, що включе¬на до Державного фонду документації із землеустрою -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-04      Видача довідки з державної статистичної звітності про наяв¬ність земель та розподіл їх за власниками земель, землекорис¬тувачами, угіддям -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-05      Видача витягу з технічної документації про нормативну грошо¬ву оцінку земельної ділянки -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-06      Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-07      Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-08      Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права су¬боренди, сервітуту, з видачею витягу -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-08      Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-те¬риторіальних одиниць з видачею витягу -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-10      Державна реєстрація обмежень у використанні земель з вида¬чею витягу з Державного земельного кадастру -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-11      Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-право¬вими актами, з видачею витяг уз Державного земельного кадастру -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-12      Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного зе¬мельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ве¬дення, з видачею витягу -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-13      Видача висновку державної експертизи землевпорядної доку¬ментації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

07-14      Видача висновку про погодження документації із землеустрою -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ 

Фото без опису

08   Місцеві послуги

08-01      Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-02      Видача рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-03      Прийняття рішення про:  

- припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади 

- припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача  ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-04      Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від¬ведення земельної ділянки -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-05      Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок -  ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-06      Затвердження технічної документації:  

•      з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів 

•      з бонітування ґрунтів 

•      з економічної оцінки земель    ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-07      Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-08      Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-09     Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-10      Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-11      Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-12      Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-13      Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-14      Надання дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-15      Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-16      Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-17      Припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-18      Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-19      Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-20      Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-21      Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-22      Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-23      Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-24      Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-25      Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-26      Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-27      Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-28      Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-29      Видача (продовження дії) дозволу на розміщення реклами  ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-30      Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установи та організацій сфери обслуговування ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-31      Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві (ОСГ)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-32      Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-33      Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-34      Надання одноразової матеріальної допомоги  на лікування ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-35      Надання одноразової матеріальної допомоги  постраждалим від пожежі або стихійного лиха.  ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-36      Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ВВВ , учасникам АТО  ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-37      Надання одноразової матеріальної допомоги  соціально-незахищеним верстам населення ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-38      Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій громадян ПЕРЕГЛЯНУТИ

08-39      Видача довідок різного характеру:

-       довідка на будинок;  

-       довідка про реєстрацію померлої(ого) на день смерті та з ким ;

-       довідка характеристика;  

-       довідка про поштову адресу;  

-       довідка про доходи (заробітна плата);  

-       архівна довідка;  

-       довідка про вивіз твердих побутових відходів;  

-       довідка про вирощування с/г продукції;  

-       довідка про ВРХ.  ПЕРЕГЛЯНУТИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ 

Фото без опису

09   Послуги соціального характеру 

09-01      Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;    ПЕРЕГЛЯНУТИ

БЛАНК Заява - ЗРАЗОК

БЛАНК Декларація - ЗРАЗОК

09-02      Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу ПЕРЕГЛЯНУТИ

БЛАНК Заява - ЗРАЗОК                           Заява - ЗРАЗОК 

БЛАНК ПЕРСОНАЛЬНА КАРТКА - ЗРАЗОК

09-03      Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомоги    ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-04      Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме  ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-05      Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям ПЕРЕГЛЯНУТИ

БЛАНК Заява - ЗРАЗОК                                 Заява - ЗРАЗОК     

БЛАНК Декларація - ЗРАЗОК                  Декларація - ЗРАЗОК

09-06      Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування ПЕРЕГЛЯНУТИ

БЛАНК Заява - ЗРАЗОК                              Заява - ЗРАЗОК 

09-07      Призначення державної допомоги при народженні дитини ПЕРЕГЛЯНУТИ

БЛАНК Заява - ЗРАЗОК                              Заява - ЗРАЗОК 

09-08      Призначення державної допомоги при усиновленні дитини ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-09      Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-10      Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям ПЕРЕГЛЯНУТИ

БЛАНК Заява - ЗРАЗОК                                       Заява - ЗРАЗОК 

БЛАНК Декларація - ЗРАЗОК                            Декларація - ЗРАЗОК 

09-11      Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-12      Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-13      Надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам центрами соціальної реабілітації дітей-інвалідів ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-14      Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

БЛАНК Заява - ЗРАЗОК

БЛАНК Декларація - ЗРАЗОК 

09-15      Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги;  ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-16      Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-17      Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

БЛАНК Заява - ЗРАЗОК                                Заява - ЗРАЗОК

БЛАНК Декларація - ЗРАЗОК               Декларація - ЗРАЗОК       

09-18      Забезпечення путівками на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-19      Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги батькам багатодітної сім’ї  та дитини з багатодітної сім’ї ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗАЯВА - ЗРАЗОК

09-20      Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги інвалідам війни ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-21      Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги учасникам війни ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-22      Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги членам  сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-23      Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-24      Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками)осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-25      Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-26      Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомогиособам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , віднесеним до категорії І  ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-27      Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомогиособам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , віднесеним до категорії 2 ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-28      Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомогиособам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , віднесеним до категорії 3 ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-29      Призначення одноразової компенсації:  

1)     сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;  

2)     дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;  

3)     батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-30      Забезпечення санаторно-курортнимлікуванням (путівками):  

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-31      Призначеннядержавної соціальної допомоги на огляд: одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів І групи); малозабезпеченим інвалідам І групи, які одержують пенсію за віком або вислугу років чи по інвалідності ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-32      Призначенняодноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-33      Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

БЛАНК Заява - ЗРАЗОК                           

БЛАНК Заява - ЗРАЗОК                            

09-34      Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-35      Надання згоди на перенесення поховання ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-36      Надання жилих приміщень із фондів житла для тимчасового проживання ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-37      Видачі ордеру на жиле приміщення ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-38      Взяття на квартирний облік ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-39      Видача довідки про перебування на квартирному обліку або іншого документа, що підтверджує необхідність поліпшення житлових умов ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-40      Надання путівки на влаштування до психоневрологічного інтернату ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-41      Надання путівки на влаштування до дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-42      Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-43      Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-44      Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня»  ПЕРЕГЛЯНУТИ

БЛАНК Заява - ЗРАЗОК 

09-45      Призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітній сім'ї ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-46      Призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-47      Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;  ПЕРЕГЛЯНУТИ

09-48      Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу ПЕРЕГЛЯНУТИ

НАДАННЯ ДОПОМОГИ НА ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ ПЕРЕГЛЯНУТИ

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ ПЕРЕГЛЯНУТИ

НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ ПЕРЕГЛЯНУТИ

НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК  ДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ ПЕРЕГЛЯНУТИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ 

 

Фото без опису

10 Адміністративні послуги Пенсійного фонду

10-01      Призначення (перерахунок) пенсій ПЕРЕГЛЯНУТИ

10-02      Надання допомоги на поховання  ПЕРЕГЛЯНУТИ

10-03      Видача пенсійного посвідчення ПЕРЕГЛЯНУТИ

10-04      Видача довідок  про розмір пенсії;  ПЕРЕГЛЯНУТИ

10-05      Видача довідок  про перебування на обліку.  ПЕРЕГЛЯНУТИ

10-06      Видача довідок про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

10-07      Переведення пенсії за новим місцем проживання ПЕРЕГЛЯНУТИ

10-08      Зміна способу виплати пенсії ПЕРЕГЛЯНУТИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь