Краснолуцька громада
Полтавська область, Миргородський район

Усиновлення дитини

Дата: 15.09.2023 11:24
Кількість переглядів: 97

Усиновлення дитини

 

Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду.

Шлях усиновлювача:

 1. Одержання консультації про усиновлення в службі (управлінні) у справах дітей.

 2. Збір документів.

 3. Подання до служби (управління) у справах дітей заяви про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та відповідних документів.

 4. Обстеження представником служби (управління) у справах дітей умов проживання майбутніх кандидатів в усиновлювачі.

 5. Отримання висновку про можливість бути усиновлювачем.

 6. Ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.

 7. Отримання направлення для знайомства та встановлення контакту з дитиною.

 8. Знайомство та встановлення контакту з дитиною.

 9. Подання заяви про усиновлення дитини до служби (управління) у справах дітей.

 10. Отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

 11. Подання заяви та документів до суду, судове засідання щодо розгляду питання усиновлення.

 12. Отримання рішення суду про усиновлення дитини.

 13. Оформлення нового свідоцтва про народження дитини в органах РАЦСу за місцем реєстрації народження дитини.

 14. Передача дитини усиновлювачам.

 15. Здійснення працівниками служби (управління) у справах дітей контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини (щорічно протягом перших трьох років, в подальшому – один раз на три роки).

Стаємо кандидатом в усиновлювачі

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік в кандидати в усиновлювачі до служби (управління) у справах дітей за адресою: с. Красна Лука, вул. Миру, 24. У разі, коли одне з подружжя не може особисто з’явитись до служби  у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:

1. Копія документа, що посвідчує особу;

2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) (за наявності);

3. Копія документу, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

4. Довідка про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік.

У разі коли усиновлювачами є подружжя, довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

5. Копія свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

6. Висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;

7. Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;

8. Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

9. Згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально.

Заяву може бути подано в паперовій формі безпосередньо під час особистого прийому в службі у справах дітей або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 22-1 цього Порядку. У заяві зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання - адреса кожного з них), дані паспорта громадянина України, номер телефону та адреса електронної пошти.

У разі коли один із подружжя не може особисто з’явитися до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, може подати дружина (чоловік).

Копії документів, зазначених у підпунктах 1235 і 8 цього пункту, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним із подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті. Витребування у заявників документів, не зазначених у цьому пункті, не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством

Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені документи. Витребування інших документів у заявника не допускається

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством

Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені документи. Витребування інших документів у заявника не допускається

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя здійснюється за місцем проживання дитини, для усиновлення дитини те з подружжя, хто бажає її усиновити, звертається з відповідною заявою до служби у справах дітей за місцем проживання дитини. 

До заяви додаються такі документи:

 • копія  паспорта  або  іншого документа, що засвідчує особу.

 • копія свідоцтва про шлюб.

 • висновок про стан здоров'я заявника.

 • повна довідка  про  наявність  чи  відсутність  судимості.

 • копія  свідоцтва  про  народження  дитини.

 • письмова згода  батьків  дитини  на  усиновлення,  засвідчена нотаріусом,  або  згода  того  з подружжя,  дитину якого усиновлює інший з подружжя.

 • документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо).

Служба у справах  дітей  протягом  10  робочих  днів  після надходження заяви та документів складає акт обстеження житлово-побутових умов дитини, з'ясовує чи  згодна дитина на усиновлення,   розглядає         питання про доцільність усиновлення та  відповідність   його  інтересам  дитини  і  готує  проект відповідного висновку.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством. 

Після подання документів служба (управління) у справах дітей протягом 10 днів:

 • перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;

 • проводить бесіду з заявниками, роз’яснює їм права та обов’язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновленення, порядок здійснення контролю за умовами проживання усиновлених дітей;

 • відвідує заявників за місцем їх проживання та складає акт обстеження житлово-побутових умов;

 • розглядає можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний  висновок;

 • у разі позитивного рішення ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та видає їм висновок про можливість бути усиновлювачами.

Дитина чекає на Вас!

Інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, можна отримати у службі (управлінні) у справах дітей та на сайті Міністерства соціальної політики України.

Кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину:

 • ім’я, вік, стать;

 • стан здоров’я;

 • правові підстави для усиновлення;

 • форма влаштування;

 • відомості про наявність або відсутність братів, сестер;

 • демонструється фотокартка дитини.

Знайомство та встановлення контакту з дитиною здійснюється за направленням служби (управління) у справах дітей. Якщо протягом строку дії направлення кандидат не подав до служби у справах дітей заяву про усиновлення дитини вважається, що він відмовився від її усиновлення.

Строк дії направлення 10 робочих днів, у разі необхідності він може бути продовжений за заявою кандидата, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Кандидат в усиновлювачі має право:

 • ознайомитися з особовою справою медичною карткою дитини в закладі, де вона перебуває;

 • провести додаткове медичне обстеження дитини у державному або комунальному закладі охорони здоров’я;

 • відвідувати дитину за місцем її перебування щодня протягом строку дії направлення та спілкуватися з нею у час, визначений керівником закладу, прийомними-батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками дитини, але не менш як три години на день;

 • продовжувати щоденне спілкування з дитиною після встановлення контакту та подання до служби (управління) у справах дітей заяви про бажання її усиновити.

Усиновлювач зобов’язаний: 

 • особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення;

 • надавати можливість представникам служби (управління) у справах дітей  здійснювати нагляд за умовами проживання  і виховання дитини;

 • повідомляти службу (управління) у справах дітей, яка здійснює  нагляд за умовами проживання і виховання усиновленої дитини про зміну місця проживання.

Підготовка документів для подання до суду

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі  звертаються до служби (управління) у справах дітей за адресою: с. Красна Лука, вул. Миру, 24 із заявою про бажання її усиновити. 

Служба (управління) у справах дітей на підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та пакету документів протягом 10 робочих днів готує висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
 Якщо кандидати в усиновлювачі протягом місяця не забрали висновок, або протягом 30 діб після його отримання, не подали заяву до суду про усиновлення дитини, вважається, що вони відмовились від її усиновлення.

Державні гарантії при усиновленні дитини

Усиновлена дитина зберігає право на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення.

Особа, яка усиновила дитину, має право:

 • на грошову допомогу при усиновленні дитини у розмірі як при народженні першої дитини. При усиновленні двох і більше дітей розмір допомоги не змінюється;

 • на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

 • на отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 календарних днів без урахування  святкових і неробочих днів (при усиновленні дитини віком старше трьох років);

 • на отримання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів.

g-rFR.png


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь