Краснолуцька громада
Полтавська область, Миргородський район

Про створення робочої групи з розробки Стратегії розвитку Краснолуцької територіальної громади

Дата: 25.01.2023 10:31
Кількість переглядів: 790

КРАСНОЛУЦЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

 (двадцять шоста  сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

08.11.2022

с.Красна Лука

 

 

 

 

Про створення робочої групи

з розробки Стратегії розвитку Краснолуцької  територіальної громади

 

 

Відповідно до  ст. 26, 60   Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою належної організації діяльності з розробки Стратегії розвитку Краснолуцької  територіальної громади на період до 2027 року та враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань планування, фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку сільська рада ВИРІШИЛА:

1. СТВОРИТИ робочу групу з розробки Стратегії розвитку Краснолуцької  територіальної громади на період до 2027 року (далі – Робоча група).

2. Затвердити склад Робочої групи (додаток 1).

3. Затвердити Положення про Робочу групу з розробки Стратегії розвитку Краснолуцької  територіальної громади на період до 2027 року (додаток 2).

4. Робочій групі забезпечити розробку проєкту Стратегії розвитку Краснолуцької  територіальної громади на період до 2027 року.

5. Залучати до робочої групи за потребою та у разі необхідності відповідальних посадових осіб структурних підрозділів Виконавчого комітету Краснолуцької сільської ради.

       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Краснолуцький сільський голова                                          

Віктор РОМАНЕНКО

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Краснолуцької сільської ради

від 08.11.2022 р

 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

з розробки Стратегії розвитку Краснолуцької  територіальної громади на період до 2027 року

 

РОМАНЕНКО Віктор Васильович

- Краснолуцький сільський голова, голова Робочої групи;

 

 

ДУДКА Петро Васильович

- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови Робочої групи;

 

РУБАН  Олександр Дмитрович

- спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності  виконавчого комітету Краснолуцької сільської ради, секретар Робочої групи;

 

ВОЛИНКІНА Олена Миколаївна

- начальник Фінансового відділу Краснолуцької сільської ради;

 

Клименко

Віта Іванівна

- директор Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»;

 

Туль

Світлана Іванівна

- заступник директора – експерт з регіонального розвитку Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»;

 

Гуленко Владислав Вікторович

- менеджер проектів розвитку ланцюгів даданої вартості Програми USAID з аграрного і сільського розвитку;

Франко Людмила Сергіївна

- завідувач кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

КОВАЛЕНКО Тетяна Михайлівна

- депутат Краснолуцької сільської ради ;

 

 

ПАВЛЕНКО Анатолій Олексійович

- депутат Краснолуцької сільської ради ;

 

СУХОНІС Ірина Анатоліївна

- начальник відділу містобудування,архітектури та житлово- комунального господарства Краснолуцької сільської ради;

 

ТЮЖИНА Тамара Дмитрівна

- секретар Краснолуцької сільської ради;

 

 

НІКІТЕНКО Федір Володимирович

-  голова ФГ «Червоні луки» ;

 

ВЛАСЕНКО Валерій Борисович

головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства Краснолуцької сільської ради;

ЛЄБЄДЄВА Галина Григорівна

- староста Ціпківського старостинського округу;

НЕБРАТ Сергій Миколайович

- староста Римарівського старостинського округу ;

УСИК Олександр Михайлович

- староста Сватківського старостинського округу;

ЯРМАК Галина Миколаївна

- староста Малопобиванського старостинського округу;

 

 

ВОРОНЦОВ Іван Миколайович

- начальник земельного відділу виконавчого комітету Краснолуцької сільської ради;

 

РУБАН Вікторія Віталіївна

- начальник загального відділу виконавчого комітету Краснолуцької сільської ради;

ФЕДОРОВ Віталій Миколайович

- в.о. директора Римарівського ліцею;

 

ЛАРЧЕНКО Наталія Миколаївна

- сімейна медсестра ПМСД (за згодою);

 

КОВАЛЕНКО Віктор Феодосійович

- член спілки ліквідаторів ЧАЕС  (за згодою);

 

ХИЖНЯК Олег Леонідович

- ФОП Хижняк О.Л.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Тамара ТЮЖИНА

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Краснолуцької сільської ради

від 08.11.2022 р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про Робочу групу

з розробки Стратегії розвитку Краснолуцької  територіальної громади на період до 2027 року

І. Загальні положення

 

1.1. Робоча група з розробки Стратегії розвитку Краснолуцької  територіальної громади на період до 2027 року (далі – робоча група) – це робочий орган, створений для організації та підготовки пропозицій з розробки Стратегії розвитку Краснолуцької  територіальної громади на період до 2027 року.

1.2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями Краснолуцького сільського голови та цим Положенням.

1.3. Склад робочої групи затверджується рішенням сільської ради, внесення змін до складу робочої групи вноситься  розпорядженням Краснолуцького сільського  голови.

1.4. Робоча група з метою ефективного функціонування утворюється у складі представників від громадськості, бізнесу,науки та влади. Робочу групу очолює голова робочої групи, здатний організувати продуктивну та ефективну роботу з розробки Стратегії розвитку Краснолуцькоїх територіальної громади на період до 2027 року.

 

II. Основні завдання робочої групи

 

2.1. Визначення пріоритетів, стратегічних цілей розвитку Краснолуцької територіальної громади, поетапного плану дій та механізму реалізації Стратегії розвитку Краснолуцької територіальної громади на період до 2027 року.

2.2. Опис основних тенденцій, проблем та можливостей соціально-економічного розвитку Краснолуцької територіальної громади.

2.3. Проведення SWOT-аналізу (аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку Краснолуцької сільської територіальної громади).

2.4. Аналіз ресурсного забезпечення впровадження Стратегії розвитку Краснолуцької територіальної громади на період до 2027 року.

2.5. Підготовка тексту проєкту Стратегії розвитку Краснолуцької територіальної громади на період до 2027 року.

2.6. Підготовка структури стратегічних напрямів, цілей та завдань Стратегії розвитку Краснолуцької територіальної громади на період до 2027 року, розробка концепції стратегічного бачення та напрямів по досягненню довго- і короткострокових цілей.

2.7. Забезпечення розробки базового проєкту Стратегії розвитку Краснолуцької територіальної громади на період до 2027 року.

 

III. Робоча група має право

 

3.1. Отримувати в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.2. Організовувати та проводити круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетентності, здійснювати іншу діяльність з метою вивчення громадської думки.

3.3. Утворювати тематичні підгрупи з обговорення закріпленого за нею пріоритетного напрямку розвитку, залучати у разі необхідності додаткових осіб з числа експертів, громадськості, бізнес-спільноти тощо. Утворення тематичних підгруп, а також залучення додаткових осіб не тягне за собою внесення змін до складу робочої групи.

3.4. Готувати пропозиції та виносити їх на розгляд Виконавчого комітету Краснолуцької сільської ради за потреби.

3.5. Пропозиції та зауваження щодо написання проєкту Стратегії розвитку Краснолуцької територіальної громади на період до 2027 року має право вносити кожен член робочої групи з наданням відповідної інформації, обґрунтувань та статистичних даних.

 

IV. Обов’язки та відповідальність робочої групи

 

4.1. Голова робочої групи (або інша уповноважена ним особа у разі відсутності голови):

забезпечує сталий та ефективний діалог між усіма учасниками робочої групи, визначає місце та забезпечує організацію проведення засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку Краснолуцької територіальної громади на період до 2027 року;

забезпечує висвітлення діяльності та засідань робочої групи в засобах масової інформації, інтернет-мережі тощо.

4.2. Робоча група на першому засіданні має спланувати орієнтовний графік проведення засідань та надати його директору Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації та директору Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції».

4.3. Напрацювання робочої групи з підготовки інформації для розробки Стратегії розвитку Краснолуцької територіальної громади на період до 2027 року узагальнюються секретарем робочої групи та разом з протоколом засідання надаються Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації та Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції» в 5-денний термін після проведення відповідного засідання.

 

V. Організація діяльності робочої групи

 

5.1. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться згідно зі спланованим графіком роботи (у разі необхідності засідання можуть проводитись поза спланованим графіком).

5.2. Рішення робочої групи приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи і оформлюються протоколом, який підписує голова робочої групи, а в разі відсутності – заступник голови робочої групи. У разі рівного розподілу голосів голос голови робочої групи є вирішальним.

5.3. Участь членів робочої групи в її роботі є обов’язковою.

5.4. Забезпечення поточної та технічної підготовки і проведення засідань робочої групи здійснює секретар.

5.5. Голова робочої групи підписує документи робочої групи. У разі відсутності на засіданнях голови робочої групи його обов’язки виконує заступник голови робочої групи.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Тамара ТЮЖИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь