Краснолуцька громада
Полтавська область, Миргородський район

Про внесення змін до розпорядження №82-ОД від 14.06.2021 р «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Римарівського ЗЗСО І-ІІІ ст»

Дата: 26.07.2021 11:08
Кількість переглядів: 898

КРАСНОЛУЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ГАДЯЦЬКОГО   РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

08 липня 2021 року                                                                                    92-ОД

                                                                             

Про внесення змін до розпорядження №82-ОД від 14.06.2021 р «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора  Римарівського ЗЗСО І-ІІІ ст»

      

   Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти, затвердженого шостою сесією восьмого скликання Краснолуцької сільської ради від 02.04.2021року:

1.Внести зміни до додатків 1,2 розпорядження Краснолуцького сільського голови  №82-ОД від 14.06.2021 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора  Римарівського ЗЗСО І-ІІІ ст», виклавши їх в новій редакції (додаються)

2.Діловоду загального відділу (Рубан С.Б.)  та спеціалісту І категорії відділу освіти,молоді, спорту,культури та туризму (Кулініч Ю.С.)  виконавчого комітету Краснолуцької сільської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному вебсайті Краснолуцької сільської ради, офіційному вебсайті відділу освіти,молоді, спорту,культури та туризму та на офіційному вебсайті закладу освіти (за наявності):

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дудку Петра Васильовича.

 

 

 

Краснолуцький сільський голова                                    Віктор РОМАНЕНКО

              

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження

Краснолуцького сільського голови

від 08.07.2021 року №92-ОД

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Римарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Краснолуцької сільської ради Полтавської області.

Найменування та мiсце знаходження закладу

Римарівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Краснолуцької сільської ради Полтавської області 

 

Місце знаходження: Полтавська обл..,с.Римарівка, вул.Соборності,63.

Найменування посади та умови праці

Директор Римарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Краснолуцької сільської ради Полтавської області 

 Посадовий оклад – 7577,90 грн, надбавка за вислугу poків залежно вiд стажу педагогiчної роботи; надбавка у розмiрi 20% посадового окладу з метою підвищення престижностi працi педагогів.

Посадовий оклад, надбавки, доплати, премiї встановлююються згiдно з трудовим договором, вiдповiдно до Постанови Кабiнету Міністрів України вiд 30.08.2002 N1298 «Про оплату працi працiвникiв на основі єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабiнету Міністрів України вiд 19.05.1999 №859 «Про умови i розмiри оплати працi керiвникiв пiдприємств, заснованих на державнiй, комунальнiй власностi, та об'єднань державних підприємств»; Постанови Кабiнету Міністрів України вiд 10.07.2019 №695 «Про внесення змiн до постанови Кабiнету Міністрів України вiд 11.01.2018 22 «Про пiдвищення оплати працi пелагогiчних працівників», наказу Miністерствa освiти i науки України вiд 26.09.2005 557 «Про впорядкування умов оплати працi та затвердження схем тарифних розрядiв працiвникiв навчальних закладiв, установ освiти та наукових установ».

Квалiфiкацiйнi вимоги до керiвника закладу освiти вiдповiдно до Закону України «Про повну загальну середню ocвіт» (п.2 Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти  Краснолуцької сільської ради

 

Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науковопедагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Перелік,кінцевий строк і місце подання документiв для участi у конкурсі.

Для участi у конкурсіi подаються такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію паспорта громадянина України;

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх поданнядовідку про відсутність судимості;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі;

заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 

Документи подаються особисто (або уповноваженою згiдно з довiренiстю особою).

Документи приймаються до 14.07.202l (впродовж 30 календарних днiв вiд дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу у примiщеннi Краснолуцького сільського клубу за адресою: с.Красна Лука,вул..Миру 26 (2 поверх СБК), каб,4.

Дата та мiсце початку конкурсного вiдбору, етапи його проведення та тривалiсть

Конкурсний вiдбiр починасться 28.07.2021 та складається з наступних етапiв: 

 

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, що вiдбувається шляхом письмового тестування 28.07.2021 о 08.00 у примiщеннi Краснолуцького сільського клубу за адресою: 37315, с.Красна Лука,вул..Миру 26 (2 поверх СБК).

 

 - перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, яке відбудеться 28.07.2021 року о 10.00  у примiщеннi Краснолуцького сільського клубу за адресою: срасна Лука,вул..Миру 26 (2 поверх СБК), 37315.

 

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання вiдповiдей на запитання членiв конкурсної  комісії в межах змiсту конкурсного випробування,яке відбудеться 28.07.2021 року о 13.00 у примiщеннi Краснолуцького сільського клубу за адресою: срасна Лука,вул..Миру 26 (2 поверх СБК), 37315.

 

Прiзвище та iм'я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати iнформац про конкурс та приймати документи для участi у конкурсі.

Кулініч Юрій Сергійович, спеціаліст І категорії відділу освіти,молоді,спорту,культури та туризму виконавчого комітету Краснолуцької сільської ради, тел.0962919409, e-mail: krlukarada@ukr.net

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                           Тамара ТЮЖИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження

Краснолуцького сільського голови

від 08.07.2021 року №83-ОД

 

 

Графiк

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора

 Римарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Краснолуцької сільської ради Полтавської області

 

Дата

День

тижня

Захід

Примітка

Відповідальні

14.06.2021

понеділок

Видання розпорядження про проведення конкурсу.

Пiдготовка листiв про надання кандидатур для формування складу конкурсної комісії.

 

Рубан В.В.
 Рубан С.Б.

15.06.2021

вівторок

Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу:

на сайтi сільської ради;

на сайтi відділу освіти,молоді,спорту, культури та туризму;

на сайтi закладу освіти.

 

Рубан С.Б.

Кулініч Ю.С.

 

Заступник керівника ЗЗСО

16.06.2021

середа

Початок подання та прийому документiв вiд кандидатiв на зайняття посади директора Римарівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Видання розпорядження про затвердження складу конкурсної комісії

Кулініч Ю.С.

17.06.2021

четвер

18.06.2021

п’ятниця

19.06.2021

субота

-

20.06.2021

неділя

-

21.06.2021

понеділок

-

22.06.2021

вівторок

Продовження подання та прийому документiв вiд кандидатiв на зайняття посади директора Римарівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

 

 

Кулініч Ю.С.

23.06.2021

середа

24.06.2021

четвер

 

25.06.2021

п’ятниця

26.06.2021

субота

-

27.06.2021

неділя

-

28.06.2021

понеділок

-

29.06.2021

вівторок

Продовження подання та прийому документiв вiд кандидатiв на зайняття посади директора Римарівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

 

 

30.06.2021

середа

01.07.2021

четвер

 

02.07.2021

п’ятниця

03.07.2021

субота

-

04.07.2021

неділя

-

05.07.2021

понеділок

Продовження подання та прийому документiв вiд кандидатiв на зайняття посади директора Римарівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

 

Кулініч Ю.С.

06.07.2021

вівторок

07.07.2021

середа

08.07.2021

четвер

 

09.07.2021

п’ятниця

10.07.2021

субота

-

11.07.2021

неділя

-

12.07.2021

понеділок

Продовження подання та прийому документiв вiд кандидатiв на зайняття посади директора Римарівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

 

Кулініч Ю.С.

13.07.2021

вівторок

14.07.2021

середа

 Закiнчення прийому документiв вiд кандидатiв на зайняття посади директора Римарівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

 

Кулініч Ю.С.

15.07.2021

четвер

 

 

Перевiрка документiв членами конкурсної комісії.

 

Конкурсна комісія

 

16.07.2021

п’ятниця

17.07.2021

субота

-

18.07.2021

неділя

-

19.07.2021

понеділок

Продовження перевiрки

документiв членами конкурсної комісії

20.07.2021

вівторок

21.07.2021

середа

Закiнчення перевiрки документiв вiд кандидатiв.

Прийняття рiшення про допущення /недопущення кандидатiв до участi у конкурсному вiдборi на зайнятгя посади директора Римарівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Оприлюднення рiшення

Протокол 1 засiдання конкурсної комісії

Конкурсна комісія

 

 

 

 

 

 

Рубан С.Б.

22.07.2021

четвер

Ознайомлення кандидатiв  закладом загальної середньої освiти

 

Кулініч Ю.С.

23.07.2021

п’ятниця

24.07.2021

субота

-

25.07.2021

неділя

-

26.07.2021

понеділок

Продовження ознайомлення кандидатiв  закладом загальної середньої освiти

 

Кулініч Ю.С.

27.07.2021

вівторок

Закiнчення ознайомлення кандидатiв  закладом загальної середньої освiти

 

Кулініч Ю.С.

28.07.2021

середа

Початок конкурсного вiдбору

 I етап - письмове тестування Оцiнювання та прийнятгя рiшення про допущення/недопущення до yчасті у II етапi конкурсу

Протокол №2

Конкурсна комісія

28.07.2021

середа

II етап конкурсу - письмове вирiшення ситуацiйного завдання Оцiнювання та прийняття рiшення про допущення/недопущення до yчасті у ІII етапi конкурсу

Протокол №2

Конкурсна комісія

28.07.2021

середа

III етап конкурсу - пyблiчна та вiдкрита презентацiя перспективного плану розвитку закладу освіти. Оцiнювання та прийняття рiшення про результати публiчної та вiдкритої презентації перспективного плану розвитку закладy освiти

Протокол №2

Конкурсна комісія

28.07.2021

середа

Пiдведення пiдсумкiв проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Римарівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Визначення переможця.

Протокол №2

Конкурсна комісія

29.07.2021

четвер

Оприлюднення результатiв І, II, ІІІ, етапiв конкyрсу

 

Кулініч Ю.С.

 

30.07.2021

п’ятниця

Призначення переможця конкурсу на посаду директора Римарівського ЗЗСО І-ІІІ ст. та укладання з ним строкового трудового договору

Розпорядження про призначення, строковий трудовий договiр

Сільський голова

 

 

 

Секретар ради                                                                            Тамара ТЮЖИНА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь