Краснолуцька громада
Полтавська область, Миргородський район

Щодо правильності запису посади в трудовій книжці працівників, у разі відсутності певної посади у класифікаторі професій

Дата: 22.12.2020 15:03
Кількість переглядів: 2807

Щодо правильності запису посади в трудовій книжці працівників, у разі відсутності певної посади у класифікаторі професій

 

 

Наказом від 15.05.2018р. № 511 Мінфін затвердив зміни до Порядку      № 435, виклавши його та форми ЄСВ-звітності у новій редакції. Оновлення Звіту з ЄСВ (форма № Д4) призвело до збільшення граф, які тепер суб’єкти господарювання  змушені заповнювати.

 

У зв’язку з оновленою версією Звіту з ЄСВ., а саме в Таблиці 5 цього Звіту необхідно відображати у тому числі й інформацію про професію з Класифікатора професій.

 

У Таблиці 5 форми № Д4 додано 4 графи для відображення інформації про посаду, яку обіймає працівник (виконувану роботу). Так, у Таблиці 5 за працівником, щодо якого відображається інформація, потрібно зазначати в графі:  12 - професійну назву роботи; 13 - код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР);  14 - код класифікатора професій (код КП);  15 - назву посади.

 

Інформація, необхідна для заповнення граф 12 - 14 Таблиці 5, вибирається із покажчика професійних назв робіт (додатки А (обов’язковий) або Б (довідковий)) Класифікатора професій ДК 003:2010.

 

Вивчаючи Класифікатор,  основні найменування професійних назв робіт (професій, посад) наведені в додатках А та Б Класифікатора ДК 003:2010. У Додатку А професії згруповано в 9 розділах: розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»; розділ 2 «Професіонали»; розділ 3 «Фахівці; розділ 4 «Технічні службовці»; розділ 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг»; розділ 6 «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства»; розділ 7 «Кваліфіковані робітники з інструментом»; розділ 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин»; розділ 9 «Найпростіші професії».

 

Тут також наведено необхідні для заповнення Таблиці 5 Звіту з ЄСВ коди ЗКППТР та КП. Слід зазначити, що код ЗКППТР є не в усіх професійних назв робіт, а тільки у тих, які були ще за часів Радянського Союзу. Щодо коду КП, то він зазначений до кожної професії, наведеної в Класифікаторі.

 

Так, наприклад, професійну назву роботи «бармен» має код КП 5123 і код ЗКППТР 11176. А от робота «бариста» має лише код КП 5123. Якщо  важко одразу зорієнтуватися, в якому розділі шукати ту чи іншу професію, на допомогу прийде Додаток Б Класифікатора професій ДК 003:2010. У ньому всі професійні назви робіт розташовано в алфавітному порядку, а для того щоб зрозуміти, до якого розділу ці професії належать, достатньо подивитися на першу цифру коду КП,  вона вкаже на номер розділу. Наприклад, «бармен» - код КП 5123. Перша цифра коду «5» означає: в Додатку А цю професію наведено в розділі 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг». Слід звернути увагу на те, що окремі професійні назви робіт у Класифікаторі професій ДК 003:2010 зазначено з використанням дужок, у яких може визначатися: 1) складова професійної назви роботи (наприклад, «помічник керівника підприємства (установи, організації)»); 2) вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи (наприклад, «головний інженер (промисловість)»); 3) загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, який може використовуватися як самостійна або альтернативна назва роботи (наприклад, «чистильник приміщень (клінер)»); 4) споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися роботодавцями окремо в межах цієї класифікаційної групи (наприклад, «завідувач (начальник) секретаріату»). Як правило, використання  таких професійних назв робіт потребує конкретного визначення, наприклад, «помічник керівника підприємства», «клінер», «начальник секретаріату».

 

Є в Класифікаторі професій ДК 003:2010 ще й Додаток В (обов’язковий). У ньому наведено похідні слова (віце-, головний, заступник, провідний, молодший та ін.) до професій (професійних назв робіт). Ці слова можна використати для утворення нових найменувань професій, але за умови збереження галузевої та функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду таких професій. Наприклад, від професійної назви роботи з Додатка А «головний бухгалтер» (код КП 1231) за допомогою похідного слова з Додатка В «заступник» можна утворити похідну назву професії «заступник головного бухгалтера» з тим самим кодом КП 1231. Крім того, відповідно до примітки 2 до Додатка В можна розширити назви професій термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в Класифікаторі професій ДК 003:2010 чи інших нормативно-правових актах. У результаті утворену вище професійну назву роботи «заступник головного бухгалтера» код КП 1231 можна розширити словами-уточненнями, наприклад, «з витрат» або «з доходів». При цьому, код КП залишиться тим самим – 1231, але створення розширених назв професій через дефіс або з наведенням уточнень у дужках, крім передбачених у Класифікаторі, не допускається, саме тому, буде помилкою об’єднання, наприклад, двох таких назв професій «бухгалтер» і «касир» в одну «бухгалтер-касир», адже Класифікатором передбачено окремі професійні назви робіт «бухгалтер (з дипломом магістра)» з кодом КП 2411.2, «бухгалтер» з кодом КП 3433 та «касир (на підприємстві, в установі, організації)» з кодом КП 4211.

 

Слід зазначити, що в п.2.14 Інструкції  № 58 зазначено, що працівник:      «Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу,   підрозділу,   на дільницю,   виробництво»  із зазначенням його   конкретного   найменування,   а  також  роботи, професії або посади і присвоєного розряду.                                                                

Записи про найменування роботи, професії   або   посади   на   яку   прийнятий  працівник, виконуються для   робітників   та   службовців    відповідно до найменування  професій  і  посад,  зазначених   у   «Класифікаторі професій».

 

Звідси можна дійти висновку, що оскільки посада, на яку прийнятий працівник, має звучати однаково в трудовій книжці (наказі про прийняття на роботу), трудовому договорі (контракті), штатному розписі, кадрових документах, то неможливо не зважати на Класифікатор професій, якщо не порушувати вимоги п. 2.14 Інструкції № 58 (Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту та Мін’юсту від 29.07.93 р. № 58).

 

Існує думка, що у разі, якщо посада, на якій працював працівник, не відповідає Класифікатору, то у такого працівника можуть виникнути проблеми під час оформлення пенсії. Це не зовсім так. У загальному випадку для призначення пенсії важливим є страховий стаж працівника. Він формується за рахунок сплати страхових внесків, незалежно від посади, яку займає працівник. Проблеми можуть бути лише у разі, якщо працівник мав право на пільгове пенсійне забезпечення, але прийняття на «неправильну посаду» позбавило його такого права. У цьому випадку однозначно потрібно виправлятися. Тим паче, що Звіт з ЄСВ прямо до цього має відношення.

 

Роботодавцю необхідно зробити наступні дії:

  1. Порівняти штатний розпис та  Класифікатор професій. Найменування посад (професій, робіт), які не знайшли в Класифікаторі та не змогли створити за допомогою похідних слів з Додатка В, виписуємо окремо. Потім для таких «виняткових» професій шукаємо в Класифікаторі найбільш відповідні професії. Необхідно буде змінити невідповідні професії (посади) з урахуванням вимог ч.3 ст. 32 КЗпП України, оскільки зміна найменування посад працівників розцінюється як зміна істотних умов праці.  Про такі зміни працівники мають бути повідомлені роботодавцем не пізніше ніж за два місяці. Тому, навіть якщо при зміні назви посади працівника коло його посадових обов’язків не змінюється, рекомендуємо все-таки себе убезпечити, ознайомивши працівника під підпис із майбутніми змінами в строк, визначений ч. 3 ст. 32 КЗпП України. У разі, якщо підприємство не бажає проходити процедуру ч. 3 ст. 32 КЗпП України, просто необхідно попросити працівника написати заяву з проханням привести найменування його посади у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010. У цьому випадку чекати два місяці не доведеться.
  2. Видати наказ (розпорядження) про приведення найменувань посад працівників у відповідність до вимог Класифікатора професій ДК 003:2010.
  3. Видати наказ (розпорядження) про внесення змін до штатного розпису або викласти штатний розпис у новій редакції.
  4. Видати наказ (розпорядження) про внесення змін до пункту наказу (розпорядження) про прийняття/переведення, в якому неправильно зазначено назву роботи, посади або професії працівника.
  5. На підставі наказу про внесення змін до наказу про прийняття на роботу (переведення) внести запис до трудової книжки працівника так:  у графі 1 - наступний номер, що йде по порядку за номером останнього запису;  у графі 2 - дату внесення змін;  у графі 3 - зазначити «Запис за № таким-то недійсний» і продовжити коректний варіант запису: «Прийнятий за такою-то професією (посадою)», де й зазначити правильне найменування посади; у графі 4 - дату й номер уточнюючого наказу (розпорядження) роботодавця. У такому самому порядку визнається недійсним запис про переведення на іншу роботу (якщо під час трудової діяльності працівника було переведено на «неправильну» посаду). Звертаємо увагу на те, що працівника необхідно ознайомити  з новим записом у трудовій книжці під підпис в особовій картці працівника.
  6. Внести зміни до інших документів, що містять найменування посади/професії працівника.

 
Зважаючи на вищевикладене, можна зробити наступний висновок.

 
Працівника не можна прийняти на посаду, яка відсутня у Класифікаторі професій, утворити її за правилами розширення також неможливо. Тому, у разі наявності на підприємствах посад, назви яких відсутні у Класифікаторі професій, краще якомога швидше підібрати «законну» назву посади, внести відповідні записи до трудових книжок  працівників - інакше в деяких випадках працівники  матимуть ускладнення при, наприклад, оформленні пенсії, а підприємство - під час перевірок. 

 

 

Головний  державний інспектор                

Управління Держпраці у Полтавській

області                                                                                        Л.Д.Тіхонова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь