A A A K K K
для людей із порушенням зору
Краснолуцька громада
Полтавська область, Миргородський район

Інформаційна довідка

 

про діяльність комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Краснолуцької сільської ради.

 

1. Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Краснолуцької сільської ради

поштова адреса установи: 37321, Полтавська обл., Миргородський р-н., с. Ціпки вул. Ватутіна,1

         електронна адреса установи: kzcentr2020@gmail.com

контактний телефон: +380683406982

 

2.      Графік роботи установи:

Понеділок з 8:00 до 17:00; обідня перерва з 12:00 до 12:45

Вівторокз 8:00 до 17:00; обідня перерва з 12:00 до 12:45

Середа з 8:00 до 17:00; обідня перерва з 12:00 до 12:45

Четвер з 8:00 до 17:00; обідня перерва з 12:00 до 12:45

П’ятниця з 8:00 до 16:00; обідня перерва з 12:00 до 12:45

Субота:вихідний

1622018016090.jpg Неділя:вихідний

 

3.      Деркач Надія Григорівна – директор, контактний номер мобільного телефону: +380683406982;

 

 

 

 

 

4. Основними завданнями ЦНСП є:

Виявлення та формування інформаційної бази щодо осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Визначення індивідуальних потреб зазначених осіб у соціальних послугах.

Організація, планування та якісне надання соціальних послуг, здійснення інших заходів, зокрема щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам осіб, сімей.

Проведення інформаційно-просвітницької роботи з особами, сім’ями.

Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи з особами, сім’ями.

ЦНСП, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

Здійснює виявлення та веде облік:

●       сімей/осіб, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

●       осіб похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

●       осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;

● внутрішньо переміщені.

Проводить оцінку потреб сімей/осіб, обстеження матеріально-побутових умов за їх згодою, визначає планування надання соціальних послуг та методи соціальної роботи; впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем.

Надає, відповідно до визначених індивідуальних потреб особи, сім’ї, наступні соціальні послуги: догляд вдома, консультування, соціальний супровід, натуральну допомогу, інформування, переклад жестовою мовою та інші послуги.

Узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної соціальної роботи, які подає до виконавчого комітету Краснолуцької сільської ради.

Забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Забезпечує підвищення професійної кваліфікації працівників ЦНСП відповідно до чинного законодавства.

 

5. Структура комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Краснолуцької сільської ради згідно з установчими документами:

  1. Відділення соціальної допомоги вдома;
  2. Відділення надання адресної натуральної та грошової допомоги;

2.1. пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації;

  1. Відділення соціальної роботи.

 

6.Перелік соціальних послуг, які надаються в установі, згідно з установчими документами:

1) догляд вдома;

2) консультування;

3) соціальний супровід;

4) натуральна допомога;

5) інформування;

6) переклад жестовою мовою

інші соціальні послуги.

 

7.Порядок надання соціальних послуг:

Прийняття на обслуговування до ЦНСП здійснюється на підставі особистої заяви особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, або її законного представника, на імʼя директора ЦНСП.

Центр надання соціальних послуг  Краснолуцької сільської ради протягом:

-        трьох робочих днів з дня подання заяви розглядає заяву особи, надає їй допомогу в підготовці необхідних документів, визначених з урахуванням спеціалізації відділень ЦНСП, де ця особа, сім’я буде отримувати соціальні послуги;

-        у разі необхідності, протягом 3 робочих днів після звернення особи надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання цієї особи для одержання медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу у сторонній допомозі й наданні соціальних послуг; до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина – для отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

-        5 робочих днів після розгляду заяви визначає індивідуальні потреби особи, сім’ї та готує рекомендації щодо організації надання цій особі, сім’ї соціальних послуг, у т.ч. щодо необхідності здійснення соціального супроводу;

-        заклад охорони здоров'я протягом 10 календарних днів після надходження запиту надає медичний висновок  ЦНСП Краснолуцької сільської ради;

-        10 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) після подання заяви приймає рішення на підставі заяви та пакета необхідних документів, визначених індивідуальних потреб щодо надання соціальних послуг.

Про прийняте рішення особа, її опікун/піклувальник, законний представник, сім’я повідомляється письмово.

У разі необхідності надання невідкладної допомоги особі, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах ЦНСП приймає рішення про можливість організації та надання соціальних послуг протягом 3 робочих днів.

ЦНСП Краснолуцької сільської ради може відмовити особі, сім’ї у наданні соціальних послуг у разі, якщо за наявних ресурсів у ЦНСП не може задовольнити визначених потреб у соціальних послугах.

У разі неможливості надання сім’ї/особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, відповідної соціальної послуги ЦНСП сприяє у наданні таким сім’ям та особам соціальних послуг чи різних видів допомоги іншими закладами, установами та організаціями (різних форм власності та господарювання).

У разі відмови у наданні соціальних послуг, особа, сім’я інформується про відмову письмово протягом 5 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) з дня подання нею заяви із зазначенням причин відмови та рекомендаціями щодо можливих шляхів вирішення її проблемних питань.

         У разі потреби та за згодою особи, сім’ї з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться позачергове оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг.

У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти її законний представник.

У разі прийняття рішення про надання соціальних послуг особі, сім’ї, з ним/ними або опікуном/піклувальником, законним представником укладається договір про надання соціальних послуг і видається відповідний наказ.

Терміни та умови перебування у ЦНСП, умови надання та припинення послуг, права та обов'язки сторін зазначаються у договорі, що укладається між ЦНСП та сім’єю/особою, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема консультаційних. Зміст, обсяг та періодичність надання соціальних послуг зазначаються у індивідуальному плані надання послуг, примірник якого у якості додатка є невід’ємною частиною договору.

На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги у ЦНСП ведеться особова справа.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг у ЦНСП та оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа, сім’я, яка знаходиться у складних життєвих обставинах та у яких структурних підрозділах передбачається їх надання, відповідно до державних стандартів.

Особові справи оформлюються, обліковуються й зберігаються з дотриманням принципів конфіденційності у ЦНСП.

Особи/сім’ї, які знаходяться у складних життєвих обставинах й отримують соціальні послуги у ЦНСП, або їх опікуни/піклувальники, законні представники мають право, після подання письмового запиту/заяви на ім’я директора ЦНСП переглянути свою особову справу.

         Надання соціальних послуг особі, сім’ї працівниками структурних підрозділів ЦНСП здійснюється згідно індивідуального плану надання соціальних послуг (примірник плану передається до відповідних структурних підрозділів).

Підставою для припинення надання соціальних послуг є:

1) відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;

2) закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг, крім випадків, передбачених частиною шостою статті 22 цього Закону;

3) зміна місця проживання/перебування отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;

4) невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

5) виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів при зверненні за їх наданням, що унеможливлює подальше надання таких соціальних послуг;

6) смерть отримувача соціальних послуг;

7) дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативи отримувача соціальних послуг;

8) ліквідація (припинення діяльності) надавача соціальних послуг або припинення надання ним відповідних соціальних послуг.

У разі виявлення в отримувача соціальних послуг відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, надання соціальних послуг тимчасово припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання договору про надання соціальних послуг.

Не може бути припинено надання соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дітьми.

Про припинення надання соціальних послуг особі, сім’ї видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних ЦНСП і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом директора ЦНСП.

Типові форми заяви, повідомлення про прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, карти визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані соціальних послуг, акта обстеження матеріально-побутових умов, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу обліку громадян, яких обслуговує ЦНСП, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

Соціальні послуги в ЦНСП можуть надаватися отримувачам: за рахунок бюджетних коштів; з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг; за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

ЦНСП надає соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів:

а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

-        особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13 цього Закону, -  всі соціальні послуги;

-        іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 1 цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

Безоплатне надання соціальних послуг у ЦНСП припиняється у разі:

●       надання особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку.

За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

         Іншим особам соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати залежно від доходу таких осіб відповідно до діючого законодавства.

Диференційована плата за надання соціальних послуг не встановлюється за надання соціальних послуг:

-        з інформування, консультування, перекладу жестовою мовою, а також соціальних послуг, що надаються екстрено (кризово);

-        особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13 Закону України “Про соціальні послуги”;

-        щодо яких місцевими держадміністраціями або органами місцевого самоврядування прийнято рішення про їх надання за рахунок бюджетних коштів.

         Соціальні послуги понад обсягів, визначених державними стандартами, надаються за плату.

Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може бути підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних послугах.

         Розмір (тариф) плати за соціальні послуги залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються, встановлюються ЦНСП відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 428 і затверджуються його засновником один раз на рік.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до чинного законодавства.

У виняткових випадках громадяни похилого віку, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг у структурних підрозділах ЦНСП у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених осіб і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього засновник самостійно або через утворену ним комісію приймає рішення про звільнення громадян від зазначеної плати.

 

8.Категорія осіб, яка має право на обслуговування в установі:

●       сім’ї /особи, діти та молодь, які перебувають у складних життєвих обставинах;

●       особи похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

●       особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;

● внутрішньо переміщені.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь